Kontrola ihrísk

Kontrola ihrísk

Pravidelná kontrola: podľa normy EN 1176 sú odporúčané, resp. predpísané nasledovné kontroly:

kontrola

Pravidelná vizuálna kontrola” odporúča každých 1 až 7 dní pre určenie zjavných poškodení napr. po víchrici, prípadne nočnom „nájazde“ vandalov.

Priebežná kontrola” sa doporučuje vykonávať každých 1 až 3 mesiacov. Táto je dôkladnejšia ako vizuálna kontrola a mala by byť zameraná na skúmanie funkcie, stability a opotrebenia stavu zariadení.

Ročná revízia zariadení” je povinná. Pri tejto revízii sa kontroluje opotrebenie zostáv, stabilita spojov a kotvení, funkčnosť dopadových plôch, doporučuje sa vyhotovenie fotodokumentácie ihriska. Pri každom zistení odchýlky od normy sa popisuje bezpečnostné riziko, doporučuje sa náprava a prijímajú sa opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti ihriska. Ročnú revíziu by mala vykonávať certifikovaná osoba s primeranými skúsenosťami skúsenosťami.

Zodpovednosť za údržbu, bezpečnosť a následné opravy má prevádzkovateľ ihriska.Prevádzkovateľ ihriska je povinný ihrisko kontrolovať aby bolo funkčné a bezpečné s tým, že odstráni všetky vady a chyby na zariadeniach ktoré sa vyskytnú. Pokiaľ je vada na výrobku z dôvodu výrobnej chyby je prevádzkovateľ oprávnený žiadať nápravu od dodávateľa (pokiaľ je výrobok v záručnej lehote). Pokiaľ vada na zariadení vznikla zanedbanou údržbou, nie je dodávateľ povinný túto vadu odstrániť.

Opýtajte sa:

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Predmet

Vaša správa

Facebook